អង់តែនស្នែងរាងសាជី

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុលប្រេកង់វិទ្យុរលកមីលីម៉ែត្រ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មទំនាក់ទំនង។វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែលម្អគុណភាពនៃប្រព័ន្ធម៉ូឌុលឥតខ្សែ និង RF ដោយផ្អែកលើសមាសធាតុអកម្មនៃមីក្រូវ៉េវ។បច្ចេកវិជ្ជាកែច្នៃសែលលង្ហិន RF កម្រិតខ្ពស់បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រដល់កម្រិតថ្មីមួយ។បច្ចេកវិទ្យាដំណើរការម៉ូឌុល mmWave RF ដំណើរការក្នុងប្រេកង់ 30-300 GHz ។នេះគឺជាដំណើរការស្មុគ្រស្មាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គុំ និងសម្រួលសមាសធាតុផ្សេងៗដូចជា អំភ្លីថាមពល តម្រង និងឧបករណ៍លាយ។សមាសធាតុទាំងនេះត្រូវបានព្យាបាលដោយ RF លង្ហិន ដើម្បីបង្កើនការបញ្ជូនសញ្ញា និងស្ថេរភាពរបស់ពួកគេ។កម្មវិធីនៃបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការម៉ូឌុល mmWave RF បានបដិវត្តឧស្សាហកម្មទំនាក់ទំនង។វាជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធល្បឿនលឿន និងកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ ដូចជាបណ្តាញ 5G ដែលអាចដំណើរការទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងល្បឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលហ្វ្រេកង់ឥតខ្សែ និងវិទ្យុកំពុងមានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប ទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ និងប្រព័ន្ធរ៉ាដា។សរុបមក ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទំនាក់ទំនង។វាជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធម៉ូឌុលឥតខ្សែ និងប្រេកង់វិទ្យុដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងទំនើប។ការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃលំនៅឋាន RF លង្ហិនកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមលើសមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការម៉ូឌុល mmWave RF ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់វិស្វករទំនាក់ទំនង និងអ្នកស្រាវជ្រាវ។

ស្រោម RF លង្ហិន

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

Wr1.9 បែហោងធ្មែញស្នែង

ដំណើរការនិងការដំឡើងមីក្រូវ៉េវ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ករណីអាលុយមីញ៉ូម RF

មគ្គុទ្ទេសក៍ Wave រួមបញ្ចូលគ្នារវាងផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

មគ្គុទ្ទេសក៍រលកថ្មី។

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

មូលដ្ឋានអង់តែន

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

ដំណើរការនៃការផ្ទុករលក

ដំណើរការម៉ូឌុល RF រលកមីលីម៉ែត្រ

យចនរលក និងឧបករណ៏