អង់តែនស្នែងរាងសាជី

ពត់មិនស្តង់ដារ Waveguide

ពត់ Waveguide គឺល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប ហើយដូច្នេះវាល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។ដំណើរការនៃមគ្គុទ្ទេសក៍រលកកោងគឺមានសារៈសំខាន់ ហើយមគ្គុទ្ទេសក៍រលកទាំងនេះត្រូវតែមានការផ្គូផ្គង impedance ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ភាពរដុបនៃផ្ទៃទាប និងកាំពត់ដែលសមស្របដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបច្ចេកទេសផលិតកម្រិតខ្ពស់ធានាថា មគ្គុទ្ទេសក៍រលកទាំងនេះបំពេញតាមតម្រូវការទាំងនេះ។មគ្គុទ្ទេសក៍រលកកោងក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃរលកឈរ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខាន និងការបាត់បង់សញ្ញា។ការរចនានៃ waveguide អនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្គូផ្គង impedance ត្រឹមត្រូវ កាត់បន្ថយសមាមាត្ររលកឈរ និងធានាការបញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។កាំពត់កោង និងការព្យាបាលលើផ្ទៃនៃផ្លូវកោងកោងអាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។Flanges ក៏អាចត្រូវបានបន្ថែមទៅចុងនៃ waveguides សម្រាប់ការដំឡើង និងការដកយកចេញកាន់តែងាយស្រួល។ពួកវាមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប ការផ្គូផ្គង impedance ដ៏ល្អ និង VSWR ទាប។

ការពិពណ៌នាខ្លី៖ ម៉ាស៊ីនពត់កោងតាមរលកមិនស្តង់ដារ៖ ផ្ទៃខាងមុខ ការព្យាបាលលើផ្ទៃ និងសម្ភារៈ និងប្រវែងអាចត្រូវបានផលិតតាមសំណើរបស់អតិថិជន។

មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (1)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (2)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (4)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (3)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (5)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (6)
sbd
ពត់​រលក​មគ្គុទ្ទេសក៍​មិន​ស្តង់ដារ (7)
ពត់មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (8)
ពត់​រលក​មគ្គុទ្ទេសក៍​មិន​ស្តង់ដារ (9)
មគ្គុទ្ទេសក៍រលកមិនស្តង់ដារ (10)
ពត់​រលក​មគ្គុទ្ទេសក៍​មិន​ស្តង់ដារ (11)
ពត់1
ពត់ ២
ពត់ ៣
ពត់ ៤
b5
ពត់ ៦